Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#11

ILU JEST RADNYCH RAD OSIEDLI?

W radach osiedli zasiada łącznie 678 radnych. To społecznicy, aktywiści, osoby szczególnie zaangażowane w życie osiedli.
#23

JAK MOGĘ ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ?

W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący na terenie miasta Poznania. Aby wejść w skład komisji, należy wypełnić stosowne zgłoszenie i dostarczyć je do siedziby jednego z oddziałów Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania.
#8

CZY CAŁY TEREN MIASTA POZNANIA OBJĘTY JEST DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH?

Tak, jednostki pomocnicze miasta Poznania – osiedla – w rozumieniu samorządowym to lokalne wspólnoty mieszkańców, dlatego swoją działalnością obejmują zarówno duże osiedla mieszkaniowe, jak i domki jednorodzinne czy kamienice.
#1

CZYM JEST JEDNOSTKA POMOCNICZA?

To lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanawiana przez gminę. W Poznaniu jednostkami pomocniczymi są osiedla. Jednostka pomocnicza ułatwia gminie wykonywanie jej ustawowych zadań.