Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#10

CZYM JEST RADA OSIEDLA?

Rada osiedla jest organem uchwałodawczym osiedla. Składa się z 15 lub 21 radnych w zależności od liczby mieszkańców stale zamieszkujących na jego obszarze.
#21

CZY MOGĘ ŁĄCZYĆ MANDAT RADNEGO OSIEDLA Z MANDATEM W RADZIE MIASTA POZNANIA LUB NP. Z FUNKCJĄ DYREKTORA SZKOŁY?

Tak. Mandat radnego ma charakter społeczny i może być łączony z mandatem w Radzie Miasta Poznania oraz różnymi funkcjami zawodowymi kandydatów.
#11

ILU JEST RADNYCH RAD OSIEDLI?

W radach osiedli zasiada łącznie 678 radnych. To społecznicy, aktywiści, osoby szczególnie zaangażowane w życie osiedli.
#33

CZY RADNI OTRZYMUJĄ PENSJE?

Funkcje w radach osiedli pełnione są społecznie. Oznacza to, że członkowie organów nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak rada osiedla może przyznać członkom organów osiedla diety na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Poznania.