Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#1

CZYM JEST JEDNOSTKA POMOCNICZA?

To lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanawiana przez gminę. W Poznaniu jednostkami pomocniczymi są osiedla. Jednostka pomocnicza ułatwia gminie wykonywanie jej ustawowych zadań.
#27

KIM JEST MĄŻ ZAUFANIA?

To osoba, która reprezentuje kandydata lub kilku z nich podczas głosowania i przeliczania głosów. Mężem zaufania może być osoba mająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie miasta Poznania, jednak nie kandydat na radnego ani członek obwodowej komisji wyborczej.
#30

KIEDY OBEJMOWANY JEST MANDAT RADNEGO?

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni na pierwszej sesji nowo wybranej rady osiedla składają ślubowanie i obejmują mandat.
#33

CZY RADNI OTRZYMUJĄ PENSJE?

Funkcje w radach osiedli pełnione są społecznie. Oznacza to, że członkowie organów nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak rada osiedla może przyznać członkom organów osiedla diety na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Poznania.