Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#21

CZY MOGĘ ŁĄCZYĆ MANDAT RADNEGO OSIEDLA Z MANDATEM W RADZIE MIASTA POZNANIA LUB NP. Z FUNKCJĄ DYREKTORA SZKOŁY?

Tak. Mandat radnego ma charakter społeczny i może być łączony z mandatem w Radzie Miasta Poznania oraz różnymi funkcjami zawodowymi kandydatów.
#15

KTO PRZEPROWADZA WYBORY?

Wybory do rad osiedli przeprowadza Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych oraz obwodowe komisje wyborcze.
#32

JAK PRACUJĄ RADY?

Rady osiedli obradują na sesjach zwoływanych przez przewodniczących rad, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na przykład od 2015 do 2018 roku odbyło się 1776 sesji rad osiedli, na których podjęto 7971 uchwał.
#13

JAK DŁUGO TRWA KADENCJA RADY?

Kadencja rady osiedla trwa 4 lata od dnia wyborów.