Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#40

JAK UZYSKAĆ WGLĄD W UCHWAŁY RADY OSIEDLA?

Uchwały rad osiedli publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania oraz Miejskim Informatorze Multimedialnym, w dedykowanej osiedlom zakładce (www.poznan.pl/osiedla)
#28

KIEDY I GDZIE ODBYWA SIĘ GŁOSOWANIE?

Głosowanie odbywa się 24 marca 2019 r. w lokalach wyborczych, od godziny 8:00 do 20:00, bez przerwy. Swój lokal wyborczy sprawdzisz na niniejszej stronie.
#30

KIEDY OBEJMOWANY JEST MANDAT RADNEGO?

Po stwierdzeniu ważności wyborów przez Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni na pierwszej sesji nowo wybranej rady osiedla składają ślubowanie i obejmują mandat.
#37

CZY ORGANY OSIEDLA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANAMI MIASTA?

Tak. Przejawia się to m.in. poprzez występowanie do Rady Miasta Poznania i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta Poznania na obszarze osiedla oraz wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta Poznania.