Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#7

ILE OSIEDLI JEST W POZNANIU?

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze miasta – osiedla.
#37

CZY ORGANY OSIEDLA WSPÓŁPRACUJĄ Z ORGANAMI MIASTA?

Tak. Przejawia się to m.in. poprzez występowanie do Rady Miasta Poznania i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta Poznania na obszarze osiedla oraz wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta Poznania.
#31

CO SIĘ DZIEJE, GDY KTÓRYŚ Z RADNYCH ZREZYGNUJE W TRAKCIE KADENCJI?

Gdy w trakcie kadencji któryś z radnych zrzeknie się mandatu, rada osiedla podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności.
#20

CZY KOSZTY PONIESIONE NA KAMPANIĘ WYBORCZĄ MOGĘ ODLICZYĆ OD PODATKU?

Kosztów poniesionych na kampanię wyborczą nie można odliczyć od podatku.