Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#33

CZY RADNI OTRZYMUJĄ PENSJE?

Funkcje w radach osiedli pełnione są społecznie. Oznacza to, że członkowie organów nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak rada osiedla może przyznać członkom organów osiedla diety na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Poznania.
#9

CZY OSIEDLA MAJĄ SWOJE ORGANY?

Tak, osiedla mają dwa organy: radę oraz zarząd.
#19

CZY JAKO OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA MOGĘ KANDYDOWAĆ DO RADY OSIEDLA?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby do rad osiedli kandydowały osoby niepełnosprawne.
#16

KTO MOŻE ZOSTAĆ RADNYM OSIEDLA?

Każdy, kto ukończył 18 lat i stale zamieszkuje na terenie osiedla.