Zaradność

Zobacz, na czym polega poznańska ZARADNOŚĆ

42 DOBRE RADY dla Osiedli, czyli jak wspierać poznańską ZARADNOŚĆ

Poznaj rady, fakty i zasady funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta Poznania.

Wybory do rad osiedli w Poznaniu – 24 marca 2019.

#33

CZY RADNI OTRZYMUJĄ PENSJE?

Funkcje w radach osiedli pełnione są społecznie. Oznacza to, że członkowie organów nie otrzymują wynagrodzenia. Jednak rada osiedla może przyznać członkom organów osiedla diety na zasadach określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Poznania.
#7

ILE OSIEDLI JEST W POZNANIU?

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze miasta – osiedla.
#6

JAKĄ KWOTĄ GOSPODARUJĄ OSIEDLA W POZNANIU?

W 2018 r. jednostki pomocnicze gospodarowały łącznie kwotą ok. 49 milionów złotych.
#31

CO SIĘ DZIEJE, GDY KTÓRYŚ Z RADNYCH ZREZYGNUJE W TRAKCIE KADENCJI?

Gdy w trakcie kadencji któryś z radnych zrzeknie się mandatu, rada osiedla podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utracił prawa wybieralności.